14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Değerli Basın Mensupları, 

Bugün bilindiği üzere 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Uluslararası Diyabet Federasyonu bu yıl ana tema olarak “diyabette erken teşhis”in önemini vurguladı.

Diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan, ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten hücrelerin azalması ile devam eden bir hastalıktır.

Günümüzde değişen yaşam koşulları ve iş yaşamının yoğunluğuyla birlikte yüksek yağ içeren yiyeceklerin, fastfoodların tüketiminin ve hazır yiyecek tercihinin artışı; ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin olumsuzluğu ile birlikte, masa başı büro hayatı, bilgisayar ve televizyon alışkanlıklarının insanları hareketsizliğe itmesi gibi etmenler, diyabetli hasta sayısında artışa ve sağlık açısından tehlikeli bir zemin oluşmasına neden olmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde toplumun büyük bir kısmı diyabet hastası olduğunu bilmeden yaşamakta; dolayısıyla da sağlıksız beslenerek ve fiziksel açıdan inaktif bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2015 yılında dünyada 415 milyon, Türkiye’de ise 7 milyon civarında kişinin diyabetli olduğu belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan harcamalara göre ise, toplam sağlık harcamaları içindeki diyabet maliyeti % 22,6’dır.

Görüldüğü üzere sağlık harcamalarını ve diyabetli hasta sayısını aşağı çekmek için diyabette erken teşhis son derece önemlidir. Giderek artan diyabetli sayısı ve beraberinde getirdiği mali külfet karşısında, kişilerin bilinçlendirilmesi konusunda biz eczacılar da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz.

Bizler bireylerin sağlığı ve elbette ki toplum sağlığının tesis edilmesi ve geliştirilmesi noktasında eczacılar olarak, erken teşhisin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olan eczacılar olarak, diyabetle yaşamını sürdüren ve henüz bu konuda bir farkındalık yaşamayan hastalarımıza verdiğimiz hizmetler yelpazesinde, Sağlık Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz Smart Eczane Projesi kapsamında, “diyabet modülü” ile eczanelerimizde hem doğru beslenme ve fiziksel aktiviteler ile diyabetle yaşamanın ne olduğunu anlatacak, hem erken teşhis için hekime yönlendirecek, hem de diyabetli hastalarımızın düzenli olarak takibini yapacağız.

2017 yılı başında, tüm Türkiye’deki eczanelerimizde başlayacak olan diyabet modülümüz sayesinde, hastalık tanısı konmuş ve belirli ilaç rejimine sahip hastalara etkili ve güvenli ilaç tedavisini sağlayarak, hastaların ilaçla ilgili problemlerini çözmeyi, problem oluşmasını önlemeyi ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi, eczacının ilaç ve sağlık danışmanı niteliği ile hastanın tedaviye uyum sürecini izleyerek uyumunu arttırmayı hedefliyoruz.

Çünkü bizler, birinci basamak sağlık merkezleri olan eczanelerde verilen hasta danışmanlık hizmetlerinin ve kronik hastalık takibinin hasta sağlığının iyileştirilmesine ve sağlık maliyetlerinin düşürülmesine ciddi oranda katkıda bulunacağını biliyoruz. Bu noktada halkımızın farkındalığı son derece önemlidir.

Daha sağlıklı bir toplum için, tüm diyabetli hastalarımızı bugünden itibaren eczanelerimize daha sık bekliyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ