6643 SAYILI TEB KANUNU KOMİSYONU TOPLANTISI

6643 SAYILI TEB KANUNU KOMİSYONU TOPLANTISI

6643 Sayılı TEB Kanunu Komisyonu üçüncü toplantısını 20.03.2017 Pazartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasında Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak başkanlığında Türk Eczacıları Birliği binasında gerçekleştirdi. Toplantıya Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. İ. Yalın Ökmen, Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ayşegül Kara ve Aksaray Eczacı Odası Başkanı Ecz. Nazan Ulukuş Deniz katılım gösterdiler.

16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu sonuçlarının meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine ve sivil topluma olası etkileri, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi ya da geçilmemesi halinde 6643 Sayılı TEB Kanunu’nun hangi usullerle değiştirilebileceği üzerine yapılan genel değerlendirmenin ardından Komisyon Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak yasa değişikliğine dair hukukçular ile birlikte yürütülen çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirme yaptı. Sonrasında tek tek değiştirilebilecek maddelere geçilerek; odaların ve birlik organlarının görev süresi, temsilde adaleti sağlayacak bir delege sisteminin nasıl oluşturulabileceği, meslek içi eğitimlerin zorunlu hale getirilip getirilemeyeceği, eczacıları ilaç sektöründe söz sahibi yapacak bir düzenlemenin TEB Kanunu’na girip giremeyeceği hususları üzerinde duruldu.