Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısı Hakkında

Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısı Hakkında


40.Dönem Merkez Heyeti tarafından oluşturulan “Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu” üçüncü toplantısını, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cem MERCÜL başkanlığında, 28.03.2017 Salı günü, Türk Eczacıları Birliği merkez binasında gerçekleştirdi.

Toplantı, Komisyon Başkanı Ecz.Cem MERCÜL’ün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi ile işbirliği içerisinde Adana, Bursa, Muğla illerinde Eczacı Odalarımızın desteği ile bölge eczacılarına yönelik olarak gerçekleştirilen Akılcı İlaç Kullanımı Toplantıları hakkında Komisyon üyelerini bilgilendirmesiyle başladı. Komisyon üyeleri tarafından ilerleyen süreçlerde yürütülebilecek çalışmalara ilişkin öneriler dile getirilerek uygun bulunan çalışmalar takvimlendirildi ve görev paylaşımları gerçekleştirildi.

Ardından toplantıya katılım sağlayan Komisyon üyeleri ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanı Sayın Dr.Ecz. N. Demet Aydın Karahaliloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Ecz. Mesil AKSOY makamlarında ziyaret edilerek yürütülen çalışmalara ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.